Byta värmare i en Albin Delta (del 2)

Installationen

Jag drog kablaget genom salongen under innertaket på samma sätt som gamla kablaget var draget. Jag bestämde mig även att ha kontrollpanelen till värmaren på samma ställe som tidigare, dvs på huvudskottet mellan salongen och toan.

Till värmaren följer det med en säkringsdosa. Denna har två säkringar, en till själva värmaren och en till kontrollpanelen. Jag använde säkringsdosan för huvudmatningen av ström till värmaren. Denna kopplade jag  direkt på förbrukningsbatteribanken. Strömmatningen till kontrollpanelen drogs däremot via huvudströmbrytaren och säkringspanelen. Denna koppling medför att värmaren alltid har ström för att kunna stängas av på ett korrekt sätt, samtidigt som man kan stänga av kontrollpanelen via huvudströmbrytaren när man lämnar båten.  Tyvärr räckte inte strömmatnings delen av kabelstammen som följde med värmare. Det var dock lätt att montera en kopplingsplint och skarva på kablarna.

Så här ser den planerade rördragningen ut för i år. Jag ville testa och se om det räcker med två utblås för att få ett behagligt inneklimat.

Där det eventuellt kan bli för kallt är i förpiken/toa. I så fall drar jag i vinter rör för ytterligare ett utblås.

Provmontering av värmaren

Jag gjorde en provmontering hemma i garaget med värmaren på den träplatta som den förra värmaren var monterad på.


För mig blir detta en utmärkt lösning då denna träplatta är förbered för montering i båten och då kunde jag på förhand montera värmaren på plattan och sen bara skruva fast hela paketet på insidan av akterspegeln.

Installationen klar

Installationen var enklare än jag trodde. Det tog två halva dagar. Dag 1 installerade jag själva värmare inklusive avgasrör och bränsleledningen. Dag 2 drogs varmluftsrören.

Jag förberedde så mycket av installationen som möjligt hemma i garaget vilket gjorde att jag hade en klar bild av hur det skulle se ut när jag hade krupit in i akterstuven.

Första steget var att ta bort alla gamla rör som hörde till den förra värmaren. Ett litet spärrskaft med en 7mm hylsa gjorde det enkelt att ta bort alla 25 år gamla slangklämmor. Samtliga rör var i mycket gott skick och det var lite synd att det inte gick att återanvända dem.

Så här såg den gamla avgasslangen ut innan demontering.
Så här såg det ut i akterstuven när allt gammalt var borta.
28mm-48mm adaptern

Detta är en bild av 28mm-48mm adaptern som gjorde att jag kunde använda den ursprungliga avgasgenomförningen.

Här är adaptern monterad.

Nästa steg var provmontera själva värmaren på plats på insidan av akterspegeln. De översta bultarna som skivan monterades med är till steget på utsidan av akterspegeln från badplatformen upp till sittbrunnen. De nedersta bultarna är bultar som är kvar från den gamla badstegen. Att använda dessa gjorde det mycket enkelt att montera plattan som värmaren sitter på.

Provmontering

Efter jag såg att värmaren skulle sitta bra så tog jag bort värmaren igen för att kunna montera resten av delarna. Denna bild visar montering av bränslepumpen. Den sitter direkt under värmaren och sitter i en ca 25gradig vinkel enligt instruktionsboken. Den blå slangen går till bränsletanken.

Bränslepump

I denna bild har jag fått förbränningsluftsljuddämparen på plats samt dragit slangen från bränslepumpen till värmaren.

En översiktsbild. Det som är kvar här är att koppla in elen till bränslepumpen samt koppla ihop kabelstammen till värmaren. När värmaren sitter på plats så kopplas avgasslangen in.

I denna bild ser man utloppet för motorns avgaser samt länspumpens utlopp. I länspumpens utlopp har jag fäst förbränningsluftsljudämparen. Här ser man även den blå slangen som är slangen mellan dieseltanken och matarpumpen.

Här ser vi underkanten på båtens dieseltank. Eftersom det fanns en anslutning för värmaren sedan tidigare valde jag att använda den. Rekommendationen är annars att ha en anslutning ovanifrån för att förhindra att smuts eller vatten tas in i värmaren. Jag fick även rekommendationen att sätta ett litet filter direkt efter tanken. Detta filter syns mellan tanken och den blå slangen.

Filter värmare

I denna bild ser vi den färdigmonterade matarpumpen med ingående och utgående dieselslang samt strömmatningen. Tyvärr låter pumpen en hel del och jag tror att ljudet fortplantas genom skrovet. Någon form av ljuddämpning eller vibrationsdämpning skall ordnas i vinter.

Bränslepump

Nedanstående två bilder är tagna då jag provar om 90mm varmluftsröret får plats.

Eldragningen för värmaren var hyfsat enkel, de färgkodade kablarna var färdigdragna i skyddsrör som gick till reglaget, värmaren, matarpumpen samt strömmatningen. I nedanstående bild syns kabelkopplingen för tempuraturreglaget. Det var lite pilligt att få ihop respektive sladd med var sitt stift men det gick till slut.

Här syns reglaget i funktion. Den visar temperaturen i salongen vilket matchar termometern ovan.

Reglage värmare
Reglage värmare

Här är några bilder på den efterföljande rördragningen. Detta är utblåset i salongen. Ventilen brevid är ett ventilationshål för kylkompressorn.

Här ser man den bakomliggande rördragningen för utblåset i salongen.

Här är en bild på y-koppling som delar varmluften till salongen och till akterhytten.

Slutligen är detta en bild på den färdigmonterade värmaren.

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *