Currently viewing the tag: "BM-1"

Ett ordspråk som ibland ses på de olika seglingsforum under i katagorier som handlar om el är ”Att mäta är att veta” dvs genom att mäta status på sina batterier så slipper du en stor del av gissningsleken som oftast förekommer när det gäller hur mycket kräm det är kvar i sina batterier.

Därmed har en batterimätare inhandlats och skall under våren monteras på en lämplig plats i ruffen. Valet föll på en NASA BM-1 av tre anledningar:

  1. Jag ville ha ett lite större instrument som gick att avläsa på lite avstånd
  2. Det finns många aktiva användare av BM-1 på forum runt om i världen vilket för mig är viktigt.
  3. Två andra vänner köpte instrument samtidigt vilket medför att vi kan hjälpas åt vid eventuella problem

Som jag har kanske nämt tidigare så har Albin Delta inget direkt navplats vilket medför att det inte finns någon solklar placering för instrument och liknade. På platsen där elpanel sitter är det fullt och inte så tillgängligt. Den troliga placeringen blir i salongen längst förut på styrbord. Där sitter idag en ”tv-förstärkare” som kommer att tas bort.

Jag återkommer med ett inlägg om själva installationen.

Mer info om BM-1

Finns att köpa bland annat på SeaSea

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.