Currently viewing the tag: "el"

På lite längre sikt vill jag bygga en custom el-panel till båten som skall bli precis som jag vill ha det. Innan jag kommer dit blir det att optimera den befintliga panel. I min nuvarande huvud el-panel sitter det 6 strombrytare med respektive glassäkring. Utöver denna panel har jag även en säkringscentral från Blue Sea med 12 st bladsäkringar. Jag vill helst vara en typ av säkring ombord och vill gå mot att bara ha bladsäkringar. Men detta får bli ett senare projekt.

2 av brytarna i el-panlen styr lanternorna. En strömbrytare för SB/BB lanternan i fören och akterlanterna samt en strömbrytare för motorlanternan. Min plan är ändra detta med hjälp av en DPDT strömbrytare. EN DPDT brytare är en 2-vägs 2 polig strömbrytare. Ibland även kallad för ON-OFF-ON. En sån strömbrytare skall jag koppla in enligt nedanstående schema.

Tagged with:
 

Ett ordspråk som ibland ses på de olika seglingsforum under i katagorier som handlar om el är ”Att mäta är att veta” dvs genom att mäta status på sina batterier så slipper du en stor del av gissningsleken som oftast förekommer när det gäller hur mycket kräm det är kvar i sina batterier.

Därmed har en batterimätare inhandlats och skall under våren monteras på en lämplig plats i ruffen. Valet föll på en NASA BM-1 av tre anledningar:

  1. Jag ville ha ett lite större instrument som gick att avläsa på lite avstånd
  2. Det finns många aktiva användare av BM-1 på forum runt om i världen vilket för mig är viktigt.
  3. Två andra vänner köpte instrument samtidigt vilket medför att vi kan hjälpas åt vid eventuella problem

Som jag har kanske nämt tidigare så har Albin Delta inget direkt navplats vilket medför att det inte finns någon solklar placering för instrument och liknade. På platsen där elpanel sitter är det fullt och inte så tillgängligt. Den troliga placeringen blir i salongen längst förut på styrbord. Där sitter idag en ”tv-förstärkare” som kommer att tas bort.

Jag återkommer med ett inlägg om själva installationen.

Mer info om BM-1

Finns att köpa bland annat på SeaSea

Tagged with:
 

Ett annat tidigt projekt var att ersätta den gamla elpanelen och huvudströmbrytare med lite modernare varianter. Både huvudströmbrytaren och elpanelen hade sett bättre dagar. Elpanelen hade någon form av automatsäkringar som jag tror inte längre fungerade och huvudströmbrytaren var så glapp att det var nästan omöjligt att veta i vilket läge den var i.

För att initialt göra det lite enklare så tog jag en elpanel som passade i det befintliga hålet. Tyvärr är utbudet av elpaneler rätt trist. Det verkar bara finnas två typer, bra men riktigt dyr och sen resten. Jag valde en vanlig liggande panel med glassäkringar. På lite sikt skulle jag vilja bygga en egen elpanel som anpassat efter utrymmet som finns och mina behov.

Blue Sea 5511e

Blue Sea 5511e

 

Huvudströmbrytaren däremot valde jag en som heter Blue Sea 5511e.  Den håller mycket hög kvalité. Jag gillar att den är mycket enkel, på och av, för både förbrukningbank och startbatteri. Det finns mängder att läsa på nätet om huvudströmbrytares vara eller icke vara, och om man verkligen behöver bryta startbatteriet. Men denna variant valde jag och än så länge fungerar det riktigt bra för mig.

Så här ser det ut för tillfället. Panelen sitter under lejdaren precis ovanför motorn.

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.