Currently viewing the tag: "lanternor"

På lite längre sikt vill jag bygga en custom el-panel till båten som skall bli precis som jag vill ha det. Innan jag kommer dit blir det att optimera den befintliga panel. I min nuvarande huvud el-panel sitter det 6 strombrytare med respektive glassäkring. Utöver denna panel har jag även en säkringscentral från Blue Sea med 12 st bladsäkringar. Jag vill helst vara en typ av säkring ombord och vill gå mot att bara ha bladsäkringar. Men detta får bli ett senare projekt.

2 av brytarna i el-panlen styr lanternorna. En strömbrytare för SB/BB lanternan i fören och akterlanterna samt en strömbrytare för motorlanternan. Min plan är ändra detta med hjälp av en DPDT strömbrytare. EN DPDT brytare är en 2-vägs 2 polig strömbrytare. Ibland även kallad för ON-OFF-ON. En sån strömbrytare skall jag koppla in enligt nedanstående schema.

Tagged with:
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.