Skador

Det blev tyvärr lite skador på båten i år innan upptagningen!?! Innan upptagning ligger båtarna och trängs vid en något för liten brygga. Jag hade oturen att li...